Setkání zástupců Krajského úřadu PK, Obchodní a průmyslové komory Regensburg a KHK v PK

Dne 29.9.2022 proběhlo přátelské setkání zástupců Krajského úřadu Plzeňského kraje, Obchodní a průmyslové komory Regensburg a Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji.  Jako první představil fungování a poslání komor v Německu Dr. Jürgen Helmes, který je hlavní jednatel Obchodní a průmyslové komory Regensburg. Zmínil propojení bavorských firem s českými podniky a také se Západočeskou univerzitou, kde v nejbližších dnech budou domlouvány detaily vzájemné kooperace. Osobně kvitoval možnost spolupráce s Krajským úřadem PK a KHK v PK, kdy prvním bodem bude naplánování setkání všech zástupců u kulatého stolu, kde hlavním tématem bude zaměření na kampaň ve školách se zacílením na řemeslnou výrobu.
Předseda představenstva KHK v PK Petr Chvojka taktéž potvrdil zájem na rozvíjení vztahů a vzájemné spolupráci s německými komorami a navrhl vytvoření platformy na bázi pravidelného setkávání. Představil aktivity komory a taktéž i spolupráci nejen se ZČU, ale také Vědeckotechnickým parkem a BIC. Dále se v diskuzi probíralo fungování komor v obou dvou zemích, kdy největším rozdílem je, že v Německu mají firmy členství ze zákona povinné a u nás je pouze dobrovolné, čímž jsou české komory limitovány. Hejtman plzeňského kraje Rudolf Špoták poděkovat zástupcům IHK za pomoc při transferu humanitární pomoci na Ukrajinu a dodal, že je přesvědčen, že taktéž fungování KHK je pro kraj potřebná a chce její aktivity podpořit. Dalším tématem byla výstavba Gigafactory v Líních, která je pro mnoho lidí kontroverzní a nyní se čeká na finální jednání s VW a rozhodnutí o místě, kde bude hala stát.
Dále představil pražskou pobočku AHK a její aktivity výkonný člen představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové komory Bernard Bauer, od roku 2015 se zaměřují na Průmysl 4.0 a v této oblasti intenzivně spolupracují s českou stranou.
Jednatel Obchodní a průmyslové komory Cham a vedoucí bavorsko-české přeshraniční spolupráce
Richard Brunner potvrdil, že bavorské firmy intenzivně hledají spolupráci s firmami v ČR a vzniká propojování podniků. Jeho zájmem je navázání úzké spolupráce s KHK, kdy tato aktivita byla hejtmanem Plzeňského kraje určen jako priorita v následujících dnech.

 

 ZpětKrajská hospodářská komora v Plzeňském kraji
Nerudova 25
301 00 Plzeň

IČO.: 07739044
DIČ: CZ07739044
Číslo účtu: 94743963/0300
Registrace u Krajského soudu v Plzni Spisová značka: A 29660
Tel.: +420 377 322 826
Email: khkvpk@khkvpk.cz
WWW: www.khkvpk.cz
Datová schránka: wn3sagq
Mapa: Street View