Pracovní konference INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE REGIONU 2019

Termín: 29. května 2019
Čas: 8:30 hod.
Místo: Parkhotel Plzeň


Cíl konference: prezentovat výsledky identifikace perspektivních oborů a technologií, které mohou mít význam pro budoucí konkurenceschopnost našeho regionu (inteligentní specializace)

Bližší informace naleznete na webových stránkách www.inovujtevpk.cz/konference .

Účast na konferenci je bezplatná. K přihlášení na konferenci využijte prosím link na webových stránkách. Registrace je možná nejpozději do 22. května 2019, kapacita konference je omezená. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Ing. Jana Naxeru: naxera@rra-pk.cz, tel. 602 544 375.ZpětO nás

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji sdružuje právnické a fyzické osoby ve vybraných okresech Plzeňského kraje, a to na základě dobrovolného členství. Právní základ a vymezení její činnosti představuje zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Regionální hospodářská komora
Plzeňského kraje

Nerudova 25
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 322 826
Email: rhkpk@rhkpk.cz
WWW: www.rhkpk.cz