Podnikatelská mise do Alžírska

Termín: 17 březen - 19 březen 2019
Popis: Podnikatelská mise do Alžírska s náměstkem ministra zahraničních věcí ČR panem Martinem Tlapou. Tato mise, v tomto kalendářním roce první v pořadí, je organizována Hospodářskou komorou České republiky a uskuteční se v termínu od 17. do 19. 3. 2019. Podnikatelská delegace bude vedena předsedou Zahraniční sekce HK ČR, panem Iljou Mazánkem.


Alžírsko, dle rozlohy 10. největší země světa, může pro české podnikatele představovat zajímavou obchodní příležitost, a to hned z několika důvodů. Jedná se o zemi patřící do regionu Blízkého východu a severní Afriky, což s sebou vedle výhodného geografického umístění přináší i, v porovnání s většinou ostatních afrických teritorií, lepší ekonomické výsledky či postavení v rámci statistiky Doing Business Světové banky. Alžírsko má také v komparaci s většinou ostatních zemí afrického kontinentu o 1 až 3 kategorie lepší postavení v rámci klasifikace rizikovosti zemí OECD. Alžírsko je pak z pohledu identifikovaných obchodních příležitostí zajímavé zejména pro firmy podnikající v oblastech vodohospodářství, sanitace, odpadového hospodářství a krajinářství. Tyto sektory budou zároveň hlavním zaměřením této podnikatelské mise, čemuž bude přizpůsoben i její program.

V rámci programu mise budou mít čeští podnikatelé možnost setkat se se svými alžírskými protějšky, a to nejen při plánovaném podnikatelském fóru a B2B rozhovorech, ale také v průběhu připravovaného večerního společenského podniku na velvyslanectví České republiky v Alžíru. Dále plánujeme setkání členů podnikatelské delegace s náměstkem ministra zahraničních věcí ČR panem Martinem Tlapou a spolu s ním se účastnit relevantních bilaterálních jednání, jako kupříkladu na alžírském Ministerstvu pro vodohospodářství.

Záloha na účastnický poplatek činí 1.369,- EUR, pro členy HK ČR je poplatek snížen na 1.232,- EUR. Účastnický poplatek zahrnuje: zpáteční letenku, ubytování se snídaní, podíl na místních transferech, podíl na cateringu, zajištění víza, organizace firemních jednání, službu pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady spojené s přípravou mise.

V případě, že máte zájem se této podnikatelské mise zúčastnit, zašlete, prosím:
·        vyplněnou závaznou přihlášku (MS Word + scan s podpisem statutárního zástupce) – ke stažení níže,
·        profil v Aj (MS Word) – ke stažení níže,
·        snímek pro prezentaci – ke stažení níže,

  • scan pasu (strana s fotografií).

na e-mailovou adresu mullerova1@komora.cz, a to nejpozději do 25. 2. 2019.

Pro zajištění víza ze strany HK ČR je nutné, abyste do 27. 2. 2019 vedle splnění požadavků výše zaslali či doručili do sídla HK ČR (Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1) také následující:

  • dvě vyhotovení vyplněného a podepsaného formuláře žádosti o vízum do Alžírska (ke stažení níže),
  • dvě fotografie pasového formátu,
  • cestovní pas platný minimálně 6 měsíců s alespoň 3 volnými stránkami.

.

Závazná přihláška Závazná přihláška

Profil společnosti Profil společnosti


Formulář žádosti o vízum Formulář žádosti o vízum


Snímek pro prezentaci Snímek pro prezentaci

 


ZpětO nás

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji sdružuje právnické a fyzické osoby ve vybraných okresech Plzeňského kraje, a to na základě dobrovolného členství. Právní základ a vymezení její činnosti představuje zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Regionální hospodářská komora
Plzeňského kraje

Nerudova 25
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 322 826
Email: rhkpk@rhkpk.cz
WWW: www.rhkpk.cz