Kulatý stůl projektu Krajská rodinná politika Plzeňský kraj

Termín: 18 dubna 2018
Čas: 10:00 – 16:00 hodin
Místo: Veřej n á informační služba, spol. s r.o., Farského 14, 326 00 Plzeň


Dovolujeme si Vás pozvat na kulatý stůl, kde se dozvíte více o provozu a podmínkách jednotlivých typů předškolní péče. Přijďte se dozvědět jak vypadá provoz mikrojeslí, dětské skupiny, veřejné mateřské školky nebo montessori školky. 
VSTUP ZDARMA!

Program
9:00 – 10:00 registrace účastníků, coffee break

10:00 – 13:00 prezentace přednášejících:

• Služby péče o děti v mikrojeslích - Mgr. Veronika Dubová; Individuální projekt - Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv.mikrojeslích a pilotní ověření služby MPSV
• Principy fungování dětské skupiny a mateřské školky - Bc. Magdalena Dušáková, ředitelka předškolního zařízení Jihočeské univerzity Dětská skupina Kvítek
• Stabilita rodinného prostředí - Mgr. Dagmar Mrázová Špillerová; sociální pracovnice, poradenství a terapeutická práce s rodinou
• Montessori pedagogika nejen v předškolním vzdělávání – Mgr. Gabriela Vicendová; ředitelka mateřské školy Montessori Plzeň

13:00 – 14:00 coffee break, diskuze, otázky a odpovědi, závěr

ÚČAST JE ZDARMA, ale je nutné potvrdit svoji účast na emailu: irena.henzl@mpsv.cz nebo telefonicky na 770 147 934.

Kulatý stůl je organizován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů,
reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233)

.

Související soubory Pozvánka

 


ZpětO nás

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji sdružuje právnické a fyzické osoby ve vybraných okresech Plzeňského kraje, a to na základě dobrovolného členství. Právní základ a vymezení její činnosti představuje zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Regionální hospodářská komora
Plzeňského kraje

Nerudova 25
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 322 826
Email: rhkpk@rhkpk.cz
WWW: www.rhkpk.cz