Mistr manažer

Termín: 14 a 15 květena 2018
Čas: 8:00 – 16:30 hodin
Místo: Nerudova 25, Plzeň
Cena:
800,- Kč vč. DPH pro členy KHK v PK
1 000,- Kč vč. DPH pro ostatní


Lektor: Dana Čeberová

 

Svoji účast potvrzujte pomocí závazné přihlášky nejpozději do 9. 5. 2018 na email cizkova@rhkpk.cz

Účastnické poplatky uhraďte nejpozději 5 pracovních dní před konáním akce na účet RHK
PK č. 94743963/0300, VS: 11, SS: IČO Vaší firmy. Daňový doklad obdržíte u prezence. RHK
PK je plátce DPH.

Související soubory Pozvánka Závazná přihláška

 


ZpětO nás

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji sdružuje právnické a fyzické osoby ve vybraných okresech Plzeňského kraje, a to na základě dobrovolného členství. Právní základ a vymezení její činnosti představuje zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Regionální hospodářská komora
Plzeňského kraje

Nerudova 25
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 322 826
Email: rhkpk@rhkpk.cz
WWW: www.rhkpk.cz