Tisková zpráva

Tisková zpráva OK RHKPK

Společně zvládnout výzvy pracovního trhu a přiblížit řemesla mládeži
Nedostatek pracovních sil na obou stranách společné hranice byl hlavním tématem Mariánskolázeňských dialogů, které se uskutečnily ve čtvrtek 8.11.2018 ve Společenském domě Casino v Mariánských Lázních. Akci již pojedenácté organizovala Řemeslnická komora Dolní Bavorsko-Horní Falc z Regensburgu.

Na 160 odborníků z různých oblastí hospodářství, ministerstev, úřadů, hospodářských komor, škol a institucí z východního Bavorska a Čech se na 11. Mariánskolázeňských dialozích společně zabývalo možnými řešeními. Ve třech pracovních skupinách představili vysoce postavení referenti aktuální výzvy na přeshraničním trhu práce a vzdělávání jakož i překážky v poskytování práce přes hranici. Odborníci se během jednání shodli, že řešením není si pracovní síly přetahovat, ale vychovat.

Bojovat proti nedostatku odborných pracovních sil
„Začít se může již u malých dětí“, uvedla svůj příspěvek zástupkyně ředitelky pražské mateřské školy Rohožník Miluše Dobešová. Ve školce uskutečnili projekt na zřízení řemeslnické dílny, kde si děti mohou vyzkoušet, jak se zachází s různým skutečným nářadím. Do projektu je také zahrnuto poznání dalších profesních oborů jako zahradník, kuchař, pekař, záchranář, švadlena atd.

Ředitel základní školy v Lomu u Mostu Jakub Ozaňák, přiblížil účastníkům, jak ve své škole v rámci výuky nabízí profesní orientaci na řemesla. „Manuálně zruční žáci si tak mohou vyzkoušet řemeslné práce a uvědomit si, že pro dobré uplatnění na pracovním trhu není nutné jen studovat,“ zdůraznil Ozaňák. Hned celou řadu projektů na podporu zájmu mládeže o technická povolání představili zástupci Plzeňského kraje Zuzana Švehlová a Petr Dušek. Byly mezi nimi „Řemeslo má zlaté dno“, řemeslný kemp, robotická soutěž, podpora technického vzdělávání a další.

Pracovnice řemeslnické komory Angela Sedlmaier účastníky seznámila s novými požadavky na získávání německé mládeže pro duální vzdělávání. List se zde obrací. Dříve chtěl budoucí zaměstnavatel vědět, co mu uchazeč o učební místo může nabídnout, dnes musí být firma při pohovoru schopná uchazečům nabídnout práci, která je zaujme a finančně uspokojí. Průzkum řemeslnické komory se zde shoduje s výsledky výzkumů České rady dětí a mládeže, které představil Jan Husák. Mladí lidé chtějí mít vysoké platy, příjemné pracovní prostředí a velmi jim záleží na vyváženém poměru práce a volného času.

Doplnění pracovních sil ze zemí mimo EU: Přání nebo skutečnost? 
Shoda panovala také v tom, že by se oba regiony na svých trzích práce měly společně pokusit integrovat odborné pracovní síly ze zemí mimo Evropskou unii. Představeny byly projekty České republiky na získání pracovních sil z Ukrajiny, Indie a Srbska. Německá strana seznámila účastníky s projektem Kosovo. Ve věku 15 až 24 let je v Kosovu kolem 60 % nezaměstnaných. V současné době se v Německu učí na zedníky 15 mladistvých z Kosova. Všechny na akci představené příspěvky a studie ukázaly, že při hledání vhodných odborných sil na významu získávají kreativa a nové cesty. Problém představuje jazyková bariéra, kvalita vzdělání a praktické zkušenosti v oboru.

Byrokratické překážky nadále omezují firmy v poskytování práce a služeb v rámci EU
Dalším tématem bylo volné přeshraniční poskytování služeb a odbourávání byrokratických překážek na české i německé straně a nová směrnice EU pro vysílání zaměstnanců. Ve směrnici je stanoven právní rámec pro poskytování služeb ve státech EU. Účastníci společně vytyčili požadavky, jak by tato směrnice měla být na národní úrovni praktikována. S těmito na praxi orientovanými návrhy, mají nyní všichni aktéři výborný argument pro diskusi s nositeli politické moci. Společným cílem je, aby závodům bylo s minimálním množstvím byrokracie umožněno s právní jistotou poskytovat svoji činnost v jiných státech EU.

Výsledky a požadavky pracovních skupin prezentoval večer v plénu Jürgen Kilger, výkonný ředitel Řemeslnické komory Dolní Bavorsko-Horní Falc: „Abychom mohli zvládnout aktuální problémy, musí naše národy spolupracovat“, vyzýval. Také Generální konzulka České Republiky v Mnichově Kristina Larischová se jasně přihlásila k posílení Evropské unie. „Žijeme v době, ve které hranice už vůbec nebo skoro vůbec neexistují – minimálně při cestování“, prohlásila. „Naším cílem by mělo být, aby to bylo stejné i při pracovní činnosti.“ Diskusi a výměnu zkušeností během Mariánskolázeňských dialogů v tomto ohledu vyzdvihla jako úspěšnou platformu.

 „Spolupráce, která přináší ovoce“
Mariánskolázeňské dialogy ukazují skutečný obraz aktuální situace v příhraničí. Rozhodující pro jejich úspěch je otevřená diskuse a dobrá spolupráce úřadů, komor, škol, institucí a podniků. „Během let takto vznikla spolupráce, která přináší ovoce“, řekl prezident řemeslnické komory Dr. Georg Haber. Právě v době, kdy sílí tendence některých zemí EU se izolovat, je přeshraniční spolupráce o to více důležitější.

Zde se formuje a žije Evropa“, řekla hlavní organizátorka akce a poradkyně komory pro zahraniční hospodářství Katharina Wierer. „Mariánskolázeňské dialogy zůstávají platformou, která uvádí ve skutečnost myšlenky Evropské unie. Umožňují nám, abychom se učili jeden od druhého, od druhých převzali to dobré a smysluplně společně jednali“, doplnila Wierer.

Další informace k Mariánskolázeňským dialogům naleznete na internetu pod www.hwkno.de/marienbadergespraeche.

 

Kontaktní osoba – hlavní organizátorka akce:
Katharina Wierer
Tel. 0941 7965-217
Fax 0941 7965-281217
E-mail: katharina.wierer@hwkno.de

 

Foto
Popis obrázku: Skupina - malá
Všichni účastníci Mariánskolázeňských dialogů se shodli na tom, že otevřený dialog a angažovanost jsou klíčem k úspěchu při přeshraniční spolupráci: (zleva doprava) výkonný ředitel řemeslnické komory Jürgen Kilger, hlavní organizátorka Katharina Wierer, Generální konzulka České republiky v Mnichově Kristina Larischová, prezident řemeslnické komory Dr. Georg Haber, 1. náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Martin Hurajčík, starosta Mariánských Lázní Ing. Martin Kalina.   

Popis obrázku: Skupina - velká
Že otevředný dialog a angažovatost jsou klíči k úspěchu při přeshraniční spoloupráci, na tom se shodli všichni účastníci Mariánskolázeňských dialogů: (z leva doprava) výkonný ředitel řemeslnické komory Jürgen Kilger, výkonný člen představenstva německé Zahraniční hospodářské komory v Praze Bernhard Bauer, hlavní organizátorka akce Katharina Wierer, prezident řemeslnické komory Dr. Georg Haber, Generální konzulka České republiky v Mnichově Kristina Larischová, konzul České republiky pro politiku a obchod Jan Kreuter, ředitel bavorského oblastního ředitelství spolkového pracovního úřadu Klaus Beier, vedoucí oddělení pro přeshraniční vztahy při německém svazů odborových skupin Helmut Fiedler a viceprezident komory Konrad Treitinger.

Popis obrázku: Plénum – celkový pohled zezadu
Okolo 160 účastníků diskutovalo ve třech pracovních skupinách o situaci v příhraničním regionu.

Popis obrázku:  AK2
Hlavním tématem 2. pracovní skupiny byla otázka kvalifikace odborných pracovníků a jejich zajištění v budoucnosti.

 

Fotografie: Fotostudio Kraus                         - Zveřejnění bez nároku na honorář -

 

 

 

 

 

 

 


ZpětO nás

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji sdružuje právnické a fyzické osoby ve vybraných okresech Plzeňského kraje, a to na základě dobrovolného členství. Právní základ a vymezení její činnosti představuje zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Regionální hospodářská komora
Plzeňského kraje

Nerudova 25
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 322 826
Email: rhkpk@rhkpk.cz
WWW: www.rhkpk.cz