Program EXPANZE

EXPANZE přináší řešení v oblasti internetu, boje se suchem a zpracování dřeva napadeného kůrovcem


Praha, 3. září 2018 Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) se dohodly na dalším rozšíření programu EXPANZE. Součástí dlouhodobého majetku, jehož pořízením mohou malí a střední podnikatelé zvýhodněně financovat právě prostřednictvím tohoto programu, jsou od září také technologie související se zavedením a provozováním vysokorychlostního internetu a zpracováním dřeva zasaženého kůrovcem. A v reakci na sucho rovněž nové stroje a zařízení, které umožní efektivněji využívat vodu v průmyslu.


Program EXPANZE je určen na podporu rozvoje malých a středních podnikatelů formou bezúročných úvěrů až se sedmiletou splatností včetně možnosti odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku. Ty mohou být využity k financování investičních projektů realizovaných mimo region hlavního města Prahy. Prostředky je možné využít ke koupi strojů, zařízení a technologií různého druhu – může jít např. o obráběcí stroje, soustruhy, montážní linky, ale i chladící zařízení, skladovací boxy, řezací technologie, vysokozdvižné vozíky atp. A dále k výstavbě či rekonstrukci výrobních hal, skladovacích prostor, provozoven poskytujících služby apod.

EXPANZE vedle podpory internetu pomůže i v boji s kůrovcem a suchem
Od 17. září 2018 budou moci malí a střední podnikatelé tyto bezúročné úvěry využít také ke zvýhodněnému financování projektů, jejichž cílem je vybudovat či rozvíjet vysokorychlostní internet v ČR. Podporovány mohou být i projekty k budování NGA sítí v oblastech, které Český telekomunikační úřad vyhodnotil jako „černá“ a „šedivá“.

„Vzhledem k rostoucím rizikům spojeným s projevy sucha bude možné také programem EXPANZE zvýhodněně zafinancovat projekty, které podnikatelům z oblasti průmyslu umožní efektivně nakládat s vodou,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB a dodává: „Bezúročný úvěr pak budou moci podnikatelé využít i při pořizování strojů a zařízení sloužících ke zpracování kalamitního dřeva ze stromů napadených kůrovcem a na vybudování nebo rozšíření skladovacích prostor.“

Standardně jsou bezúročné úvěry z programu EXPANZE poskytovány ve výši 1 až 45 mil. Kč, a to až na 45 % způsobilých výdajů projektu. Minimálně 20 % financování pak musí poskytnout spolupracující komerční banka nebo leasingová společnost. ČMZRB k tomuto partnerskému úvěru poskytuje finanční příspěvek na úhradu úroků, a to až do výše 1 milionu korun. V případě projektů souvisejících s vysokorychlostním internetem, nakládání s vodou a zpracování kalamitního dřeva je jejich výše upravena na 650 tisíc až 60 milionů Kč a doba splatnosti prodloužena až na 10 let včetně odkladu splátek až na čtyři roky. Finanční příspěvek na úhradu úroků u komerčního úvěru je pak navýšen až na 1,5 milionu korun.


EXPANZE také k nákupu autobusů, přívěsů a dodávek
Program EXPANZE od září přináší změny i v oblasti dopravy. Doposud jím šlo financovat zpravidla pouze pořízení vozů užívaných na stavbě jako např. bagry, míchačky, jeřáby apod., a nákladních vozidel s víceúčelovou nástavbou. „Vzhledem k vysoké poptávce po zvýhodněném financování i dalších typů dopravních prostředků ze strany podnikatelů, jsme se s MPO domluvili tomuto požadavku vyhovět. Od září letošního roku tak mohou podniky bezúročným úvěrem z programu EXPANZE zafinancovat i minibusy, autobusy, kolejová vozidla, přívěsy a dodávky určené k podnikání aj.,“ přibližuje Jiří Jirásek.

Banka má v současné době uzavřenou spolupráci s 23 finančními společnostmi včetně ČSOB Leasing, která tuto úpravu podmínek programu hodnotí pozitivně. „Program EXPANZE, na jehož spolufinancování se naše leasingová společnost podílí od samého počátku, přináší našim klientům řadu výhod. To, že jim nyní budeme moci toto zvýhodněné financování nabídnout i při pořízení dalších druhů dopravních prostředků, jedině vítáme,“ říká Jan Kulhánek, Vendor Finance Director ČSOB Leasing.

Poskytnuto již přes miliardu korun
Program EXPANZE běží od 1. června 2017. ČMZRB do konce srpna 2018 prostřednictvím něho poskytla malým a středním podnikatelům bezúročné úvěry v objemu vyšším než 1 miliarda Kč a umožnila ve spolupráci s komerčním sektorem zafinancovat již více než 150 projektů, jejichž hodnota převyšuje hranici 2,3 miliardy korun.

Program EXPANZE je určen podnikům z oborů, jako je např. zpracovatelský průmysl, stavebnictví, cestovní ruch, maloobchod, velkoobchod, doprava, zdravotní a sociální péče a další služby. V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je na něj vyčleněno celkově 8,8 mld. korun a podpořeno by jím mělo být do konce roku 2023 až 900 podnikatelských projektů.
***
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., je rozvojovou bankou České republiky. V souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů napomáhá rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtu krajů a evropských fondů banka poskytuje podpory malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů a zvýhodněné úvěry pro rozvoj technické infrastruktury obcí. Banka byla založena v roce 1992.

 

Článek na ČMZRB zde Program EXPANZE

 


Zpět


Aktuality - KHK v Plzeňském kraji

9.9.2020

Známe vítěze soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 získala Lokalita Bolevec určená pro bydlení v samostatných rodinných domech se zahradou a novostavba administrativní budovy Konplan, obě v Plzni. Ta se stala zároveň vítězem internetového hlasování, a zasloužila si tak Cenu veřejnosti...
Více info ZDE

1.10.2020

Životní inventura

Konference ŽIVOTNÍ INVENTURA se zaměří na ožehavé téma životní změny. Někomu změní život zdraví, prožije úraz nebo onemocní.
Více info ZDE

14.9.2020

Předvolební diskuzní stůl

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji uspořádala předvolební diskuzní stůl s lídry nejsilnějších politických stran, které se utkají v krajských volbách 2. a 3. října. Debatovalo se o prioritách jednotlivých politických uskupení na téma podpory ...
Více info ZDE


O nás

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji sdružuje právnické a fyzické osoby ve vybraných okresech Plzeňského kraje, a to na základě dobrovolného členství. Právní základ a vymezení její činnosti představuje zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Regionální hospodářská komora
Plzeňského kraje

Nerudova 25
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 322 826
Email: rhkpk@rhkpk.cz
WWW: www.rhkpk.cz