Související soubory Plná moc k vyřízení karnetu Plná moc pro celní řízení Žádost Co s sebou Jak získat karnet ATA Šablona pro tisk Postup karnety ATA 2018

Karnety ATA

Karnet ATA (francouzsko-anglická zkratka pro dočasný dovoz I´Admission Temporaire - Temporary Admission) mezinárodní celní doklad, který zjednodušuje obchodní styk při dočasných dovozech a vývozech zboží. Přináší uživateli peněžní i časové úspory. V podstatě jde o dokument, kterým mezinárodně uznávané organizace poskytují záruku vůči celním správám svých zemí za zaplacení cla nebo splnění jiných závazků. Jestliže se karnety použijí ve smluvních zemích (tj. v zemích, které přistoupily k příslušné úmluvě) a za podmínek stanovených úmluvou, není třeba u dočasných dovozů skládat v zahraničí jistotu za clo, dovozní daně a dávky. Též celé celní řízení se zjednodušuje. Karnety proto přispívají k usnadnění a urychlení celního projednávání dočasně dováženého zboží, určeného k vystavování nebo použití na výstavách, veletrzích nebo při podobných příležitostech, dále pak dovoz zařízení potřebného k výkonu povolání, obchodních vzorků a reklamních filmů. Jejich maximální platnost je omezena jedním rokem.

 

Omezení použití karnetu ATA

  1. územní - karnet lze použít jen ve smluvních zemích
  2. časové - doba platnosti karnetu je maximálně 1 rok od data vystavení, celní úřady mohou dobu platnosti přiměřeně zkrátit
  3. věcné - karnety ATA kryjí dočasný vývoz a dovoz především těchto předmětů
  • zařízení potřebná pro výkon povolání (nekryjí zařízení určená pro stavební a zemní práce)
  • zařízení určená pro vystavování nebo předvádění
  • obchodní vzorky
  • vědecko-výzkumný materiál
Členské země Celní úmluvy o karnetu ATA

Albánie (AL)
Alžírsko (DZ)
Andora (AD)
Austrálie (AU)
Bahrajn (BH)
Belgie (BE)
Brazílie (BR) nové
Bělorusko (BY) 1)
Bosna a Hercegovina (BA)
Bulharsko (BG)
Česká republika (CZ)
Černá Hora (ME)
Čína (CN)
Dánsko (DK)
Estonsko (EE)

Finsko (FI)
Francie (FR)

Gibraltar (GI)
Hong-Kong (HK)
Chile (CL)
Chorvatsko (HR)
Indie (IN)  2)
Indonésie (ID)
Írán (IR)
Irsko (IE)
Island (IS)
Itálie (IT)
Izrael (IL)
Japonsko (JP)
JAR (ZA)
Kanada (CA)
Kazachstán (KZ) 1) 
Korea (KR) 6)
Kypr (CY)
Libanon (LB)
Litva (LT)
Lotyšsko (LV)

Lucembursko (LU)
Macao (MO)
Madagaskar (MG)
Maďarsko (HU)
Makedonie (MK)
Malajsie (MY)
Malta (MT)
Maroko (MA)
Mauritius (MU)
Mexiko (MX)  3)
Moldávie (MD)
Mongolsko (MN)
Německo (DE)
Nizozemsko (NL)
Norsko (NO)
Nový Zéland (NZ)
Pákistán (PK)

Pobřeží Slonoviny (CI)
Polsko (PL)
Portugalsko (PT)
Rakousko (AT)

Rumunsko (RO)
Rusko (RU)  1)
Řecko (GR)
Senegal (SN)
Singapur (SG)  4)
Slovensko (SK)
Slovinsko (SI)
Spojené arabské emiráty (AE)
Srbsko (RS) 
Srí Lanka (LK)
Španělsko (ES)
Švédsko (SE)

Švýcarsko (CH)
Taiwan (TW)  5)
Thajsko (TH)
Tunisko (TN)
Turecko (TR) 7)
Ukrajina (UA) 1)
USA (US)
Velká Británie (GB)

Do zemí označených podtržením (země EU) se karnety ATA nevystavují.


1) O vystavení karnetu ATA do Běloruska, Kazachstánu, Ruska a na Ukrajinu je nutné předem zažádat
(14 dní) na email: karnety@komora.cz. Vystavuje pouze HK ČR v Praze!

2) Vystavení karnetu ATA do Indie je nutné předem konzultovat s hospodářskou komorou.
Lze vystavit pouze na povolené výstavy.

3) Před vstupem na mexické celní území se musí karnety ATA registrovat u mexických
celních orgánů.

4) Karnety ATA mají v Singapuru omezenou platnost 3 měsíce.

5) Na Taiwan se vystavují karnety CPD (China/Taiwan) za stejných podmínek jako karnety
ATA.

6) Korejská republika (Jižní Korea)

7) Plná moc pro jednání s tureckými celními úřady musí být ověřená na tureckém konzulátu v Praze

 

Cena za vystavení karnetů ATA:

od 5 000,- Kč včetně DPH

Upozornění: k vystavení ATA karnetu je nutné vždy zakoupit formuláře na úřadu KHK v PK

1 list formuláře: 6,- Kč

 

Ke stažení

Kompletní ceník v PDF


 

Kontakt

Nerudova 25, Plzeň 301 00
tel. : 377 322 800/826, Fax: 377 320 955
Jaroslava Štěpánová
E-mail: stepanova@khkvpk.cz
Úřední hodiny: Po - ČT - 8.00 - 12.00 | 13.00 - 15:30Aktuality - KHK v Plzeňském kraji

13.11.2019

KRAJSKÁ EXPORTNÍ KONFERENCE

V letošním roce se opět uskuteční série Krajských exportních konferencí, kde ve dvou panelech, I. panel: PŘEDEXPORTNÍ ROZHODOVÁNÍ a II. panel: PODMÍNKY PRO EXPORT
Více info ZDE

18.11.2019

Podnikatelská mise

Podnikatelská mise doprovázející předsedu vlády ČR Andreje Babiše a ministra průmyslu a obchodu ČR Karla Havlíčka na Ukrajinu (Kyjev).
Více info ZDE


O nás

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji sdružuje právnické a fyzické osoby ve vybraných okresech Plzeňského kraje, a to na základě dobrovolného členství. Právní základ a vymezení její činnosti představuje zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Krajská hospodářská komora
v Plzeňském kraji

Nerudova 25
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 322 826
Email: khkvpk@khkvpk.cz
WWW: www.khkvpk.cz